Kleszcz, to gatunek pajęczaka z rodziny kleszczowatych. Żyje głównie w lasach liściastych i mieszanych, na łąkach, polanach, nad stawami, jeziorami, ale też w miejskich parkach i terenach zieleni. Kleszcze reagują na bodźce zapachowe, cieplne i świetlne. Ich liczebność każdego roku się zwiększa. Kleszcze są nośnikami chorób zakaźnych. W trakcie ukąszenia mocno zakotwiczają się w skórze żywiciela, a do jego tkanek wstrzykują ślinę, w której mogą być zawarte drobnoustroje chorobotwórcze. Do najczęstszych chorób przenoszonych przez kleszcze należy borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Bolerioza to wieloukładowa choroba bakteryjna, a jej objawy obejmują również skórę, stawy, układ krążenia i układ nerwowy. Objawem wczesnej fazy boreliozy jest wędrujący rumień oraz objawy grypopodobne. Kleszczowe zapalenie mózgu ma przebieg dwufazowy. W pierwszej fazie objawy przypominają infekcję grypową lub grypopodobną, druga – to faza neurologiczna, charakteryzująca się bardzo wysoką temperaturą, nawet do 40˚C, silnymi bólami głowy, bólami stawów i mięśni, nudnościami i wymiotami, objawami oponowymi. Powikłaniami po kleszczowym zapaleniu mózgu mogą być trwałe niedowłady i objawy neurologiczne, uszkodzenia poszczególnych nerwów, uszkodzenia słuchu. Przyśpieszenie farmakologicznego procesu leczenia jest możliwe dzięki skutecznemu postępowaniu fizykalno – usprawniającemu. Ważna jest systematyczność, długotrwałość oraz dostosowanie programu postępowania do możliwości osoby chorej. W Sanatorium Uzdrowiskowym „Chemik” osoby z chorobami odkleszczowymi korzystają z szerokiej gamy zabiegów leczniczych, które pozwalają między innymi na: uaktywnienie ruchowe, zapobieganie przykurczom stawowym, zwiększenie siły mięśniowej oraz zakresu ruchów w stawach, zmniejszenie sztywności mięśniowej.

 

 

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług
(np. leczonych schorzeń, warunków pobytu)
wejdź i zapytaj!

Dołącz do nas na:
Facebook

Czy chcesz otrzymywać informacje o ofercie i promocjach?
captcha