Nadciśnienie tętnicze jest przewlekłym schorzeniem układu krążenia. Charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, przekraczającym górną granicę wartości uznanych za prawidłowe.

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mm HG)

Kategoria Ciśnienie skurczowe                           Ciśnienie rozkurczowe
Optymalne       < 120                              i                            < 80
Prawidłowe     120 – 129                       i/lub                       80 - 84
Wysokie prawidłowe     130 - 139                        i/lub                       85 - 89
Stopień 1. nadciśnienia     140 – 159                       i/lub                       90 - 99
Stopień 2. nadciśnienia     160 – 179                       i/lub                     100 - 109
Stopień 3. nadciśnienia       ≥ 180                            i/lub                        ≥110   
Izolowane nadciśnienie skurczowe       ≥ 140                            i/lub                         < 90     

Nadciśnienie dzieli się na pierwotne i wtórne. Nie jest znana etiologia nadciśnienia pierwotnego, ale istnieją czynniki ryzyka sprzyjające jego rozwojowi. Są to m.in. długotrwały stres, labilność czynnikowa układu współczulnego, czynniki genetyczne i środowiskowe. Nadciśnieniu pierwotnemu sprzyja otyłość i nadwaga. Z kolei nadciśnienie wtórne spowodowane jest najczęściej chorobami nerek, nadczynnością tarczycy. Ze względu na spustoszenie, jakie nadciśnienie wywołuje w organizmie, konieczne jest jak najszybsze podjęcie leczenia farmakologicznego, a także psychoterapeutycznego i rehabilitacji. W leczeniu nadciśnienia tętniczego niebagatelną rolę odgrywa również dieta. W Ciechocinku osoby dotknięte nadciśnieniem tętniczym korzystają z leczenia uzdrowiskowego oraz klimatycznego. W Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik” stosuje się szereg zabiegów pomocnych w leczeniu tego schorzenia, m.in. kąpiele solankowe, kąpiele kwasowęglowe, kąpiele siarczkowe. Ponadto prowadzona jest tutaj także gimnastyka indywidualna uwzględniająca wiek, ogólną wydolność organizmu oraz stopień nadciśnienia tętniczego.

 

Masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług
(np. leczonych schorzeń, warunków pobytu)
wejdź i zapytaj!

Dołącz do nas na:
Facebook

Czy chcesz otrzymywać informacje o ofercie i promocjach?
captcha