Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Ogłoszenia - praca

Sanatorium zatrudni osobę na stanowisko  FIZJOTERAPETY 
 

Oczekujemy:

- wykształcenia kierunkowego: /magister fizjoterapii/
- potwierdzonego prawa wykonywania zawodu
- wysokiej kultury osobistej
- odpowiedzialności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Oferujemy:

- umowa o pracę
- pracę w pełnym wymiarze godzin
- stałe godziny pracy /7- 14.35/
- stabilne wynagrodzenie

oraz na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA D/S LECZNICTWA

LEKARZA ze specjalizacją zgodną z wymogami  Ministra Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dla dorosłych - lekarz uzdrowiskowy osób dorosłych - specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub specjalistę w dziedzinie fizjoterapii i balneoklimatologii, lub lekarza balenoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza balneologii, lub lekarza balneologii i medycyny fizykalnej, lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lub lekarza rehabilitacji ogólnej, lub lekarza rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub specjalistę lub lekarza ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, po kursie z podstaw balneologii, lub specjalistę w dziedzinie klinicznej tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie podstaw balneologii.

 
Osoby zainteresowane mogą  swoje CV wraz ze zgodą o treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Podpis……………………………………..

przesłać na adres Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik, ul. Widok 13, 87-720  Ciechocinek, bądź mailem chemik@sanatoriumchemik.pl
Kontakt tel. 54 283 55 16 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi osobami.

 
Informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.W. Medical-Tourist Sp. z o.o. Sanatorium Uzdrowiskowe „Chemik”
2) kontakt www.sanatoriumchemik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne