Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora

Dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Seniorom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, wielu radości i samych słonecznych dni spędzanych w gronie rodziny i przyjaciół.

Dzień Seniora to okazja do uświadamiania społeczeństwu problemów osób starszych. To dzień, który ma zwrócić uwagę na ich sprawy: zdrowotne, wiekowe, sprawnościowe, ale również problemy ekonomiczne czy wykluczenie cyfrowe. W trosce o dobro seniorów największe znaczenie powinny mieć rozwiązania systemowe uwzględniające systematycznie zwiększającą się liczbę osób starszych: dostępność do opieki zdrowotnej, z naciskiem na opiekę geriatryczną, zrównoważony system emerytalny zapewniający godne życie, wsparcie ze strony instytucji publicznych w miejscu zamieszkania oraz integrację społeczną i przeciwdziałanie osamotnieniu. Każdy z nas ma w swoim otoczeniu osoby starsze, samotne. Warto poświęcić im swój czas i swoje towarzystwo, a dodatkowo zachęcić do skorzystania z oferty placówek znajdujących się w miejscu zamieszkania, a integrujących osoby starsze, np. Kluby Seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Pracownicy Sanatorium Uzdrowiskowego „Chemik” w Ciechocinku życzą Seniorom, aby jesień życia była najlepszym czasem do spełniania rzeczy dotąd niespełnionych.