Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

2021-03-20

COVID-19 zasady bezpieczeństwa

 • nasze działania realizowane są m.in. na podstawie zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, WHO i innych instytucji państwowych
 • podstawą przyjęcia Gościa do sanatorium jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed planowanym pobytem, bądź potwierdzenie przyjęcia drugiej dawki szczepionki przeciwko COVID-19
 • w przypadku braku możliwości wykonania testu przed przyjazdem - dla osób korzystających z pobytu na zasadach komercyjnych istnieje możliwość wykonania odpłatnego testu przesiewowego w sanatorium, którego koszt wynosi 60 zł
 • dla osób ze skierowaniem z NFZ test nie może być wykonany na miejscu
 • osoby ze skierowaniem z NFZ - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. bezwzględnie zobowiązane są do wykonania testu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, bądź zaszczepienia się przeciwko COVID-19  (procedury w zakładce oferta/nfz)
 • przyjmowanie Gości odbywa się dwuetapowo:
  - kontrola sanitarno-epidemiologiczna w kierunku SARS-CoV-2 polegająca m.in. na bezdotykowym pomiarze temperatury, ankietowaniu – wywiad, podwyższona temperatura ciała lub inne objawy infekcji będą podstawą do odmowy przyjęcia do sanatorium
  - po spełnieniu wszystkich wymogów umożliwiających pobyt – przejście do recepcji w celu dokonania formalności meldunkowych i zakwaterowanie
 • przed wejściem do budynku sanatorium obowiązkowa jest dezynfekcja rąk
 • na terenie sanatorium mogą przebywać tylko kuracjusze i personel
 • na terenie całego obiektu obowiązuje zasada zakrywania ust i nosa (z wyjątkiem jadalni i podczas niektórych zabiegów)
 • kuracjusz zabezpiecza się sam w środki ochrony osobistej, wystarczającej na cały pobyt
 • zalecane jest zachowanie dystansu społecznego (co najmniej 1,5 m)
 • po gruntownym sprzątaniu wszystkie powierzchnie (w tym podłogi, blaty stolików, poręcze, klamki, uchwyty, krany, przyciski, włączniki itd.) pokoi, toalet i innych pomieszczeń są szczegółowo dezynfekowane i wietrzone
 • w jadalni każdorazowo są dezynfekowane stoły, krzesła i inne powierzchnie po każdym Gościu, wprowadzono również odpowiednie odległości
 • przed wejściem do pomieszczeń ogólnodostępnych obowiązuje dezynfekcja rąk (ogólnodostępne dozowniki z płynem dezynfekcyjnym)
 • zwiększona została częstotliwość sprzątania ogólnodostępnych pomieszczeń: toalet, klatek schodowych, korytarzy
 • w gabinetach lekarskich, pielęgniarskich i zabiegowych po każdym pacjencie jest dezynfekowany sprzęt
 • w obiekcie udostępnione są instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, prawidłowego zakładania i zdejmowania rękawiczek i maseczek
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów kuracjusz powinien pozostać w pokoju i powiadomić o tym telefonicznie dyżurkę pielęgniarek nr tel. 527