Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Turnusy NFZ

INFORMACJE DLA KURACJUSZY SKIEROWANYCH Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje przydatne do przygotowania się na wyjazd sanatoryjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii bezwzględnym warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2  z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego lub zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

JAK WYKONAĆ TEST DIAGNOSTYCZNY W KIERUNKU SARS-CoV-2?

Osoba, która otrzyma skierowanie z NFZ na leczenie uzdrowiskowe do Sanatorium Uzdrowiskowego „CHEMIK” ma obowiązek skontaktowania się z naszym ośrodkiem pod nr tel. 54 283 52 43 w celu podania imienia i nazwiska oraz nr tel. i kodu pocztowego - niezbędnych do wystawienia zlecenia na wykonanie testu. Następnie czeka na informację zwrotną, iż zlecenie zostało wystawione i udaje się do najbliższej placówki (wykaz placówek, w których można wykonać ten test powinien być dołączony do otrzymanego skierowania z NFZ). O wyniku testu osoba ta zostanie poinformowana przez pracownika naszego sanatorium. Jeżeli wynik jest ujemny – może przyjechać na turnus. Jeśli dodatni musi zgłosić się do najbliższej placówki SANEPIDu.

Do sanatorium należy zabrać ze sobą:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • dowód tożsamości.
 • legitymację ubezpieczeniową.
 • aktualne wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, mające związek z leczonym w uzdrowisku schorzeniem.  
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu.
 • wygodną odzież i obuwie sportowe, klapki, strój kąpielowy, przybory toaletowe. 

Rozpoczęcie i zakończenie pobytu:

 • Pobyt rozpoczyna się w wyznaczonym w skierowaniu dniu o godz. 14.00.
 • Zakończenie pobytu następuje o godz. 12.00 ostatniego dnia pobytu.
 • Do dyspozycji Kuracjuszy oddajemy miejsca w pokojach: 2-osobowych z łazienką, 2-osobowych z wc i umywalką, 3 i 4 osobowych z łazienką.
 • Sanatorium nie prowadzi wcześniejszej rezerwacji miejsc miejsca w pokojach przydzielane są bezpośrednio po przyjeździe.
 • Sanatorium nie prowadzi tzw. przedzjazdów.

WAŻNE!

Zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia, przed potwierdzeniem realizacji stacjonarnego pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, pobyty i noclegi pełnopłatne), podmiot prowadzący ZLU dokonuje ankietowej weryfikacji stanu zdrowotnego i epidemiologicznego osoby korzystającej ze świadczeń w ZLU oraz przekazuje tej osobie najistotniejsze informacje organizacyjne związane z pobytem w uzdrowisku (zasady realizowania kuracji, konieczność zaopatrzenia się w indywidualne środki ochrony, itp.).

Prosimy zatem o wypełnienie ankiety umieszczonej pod linkiem: 
https://forms.gle/tSZYjwy5QUyHNQeK9

 

Koszty ponoszone przez Kuracjusza:

 • Przejazd na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego.
 • Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie ze stawkami ustalonymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego:

   

  Dotyczy okresu od dnia 1 maja do dnia 30 września

  L.p. Rodzaj pokoju Opłata za 1 dzień pobytu Opłata za turnus 21-dniowy Opłata za turnus 28-dniowy
  1 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym  26 zł 546 zł  -
  2 2-osobowy bez pełnego węzła sanitarnego  18,60 zł 390,60 zł  -
  3 3 lub 4-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym  14,10 zł  296,10 zł  -

   

  Dotyczy okresu od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia

  L.p. Rodzaj pokoju

  Opłata za 1 dzień pobytu

  Opłata za turnus 21-dniowy Opłata za turnus 28-dniowy
  1 2-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym 18,60 zł  390,60 zł  -
  2 2-osobowy bez pełnego węzła sanitarnego  13,50 zł 283,50 zł  -
  3 3 lub 4-osobowy z pełnym węzłem sanitarnym  11,90 zł 249,90 zł  -

   

  W przypadku zmiany Rozporządzenia powyższe ceny mogą ulec zmianie.

 • opłata uzdrowiskowa w wysokości 4 zł od osoby za każdy dzień pobytu - zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej Ciechocinka

Dodatkowo:

 • opłata za miejsce parkingowe 6 zł za dobę.
 • istnieje możliwość wypożyczenia telewizora opłata wynosi 1 zł dziennie od osoby oraz czajnika w cenie 2 zł dziennie za pokój.

Wcześniejsze wyjazdy

Skrócenie przez Kuracjusza pobytu w sanatorium jest możliwe na pisemny wniosek:

 • z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium uzasadnionej i udokumentowanej przez lekarza prowadzącego,
 • z powodu przyczyn niezależnych od Kuracjusza, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod jego opieką.