Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Z turnusów mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" posiada wpisy do rejestru wojewody:

  • jako organizator turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/3/19
  • jako ośrodek, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne nr OD/04/5/19

ważne do 29.05.2022 r.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, dla osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • ze schorzeniami układu oddechowego,
  • z SM (stwardnienie rozsiane),
  • z cukrzycą,
  • kobiet po mastektomii.

W pierwszej kolejności prosimy o zarezerwowanie miejsca w sanatorium a następnie o udanie się do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Cennik turnusów rehabilitacyjnych znajduje się w zakładce cenniki - zobacz.

 

 

WAŻNE!

Zgodnie z wytycznymi przez Ministerstwo Zdrowia, przed potwierdzeniem realizacji stacjonarnego pobytu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, niezależnie od formy oraz finansowania lub współfinansowania pobytu (NFZ, ZUS, KRUS, PFRON, pobyty i noclegi pełnopłatne), podmiot prowadzący ZLU dokonuje ankietowej weryfikacji stanu zdrowotnego i epidemiologicznego osoby korzystającej ze świadczeń w ZLU oraz przekazuje tej osobie najistotniejsze informacje organizacyjne związane z pobytem w uzdrowisku (zasady realizowania kuracji, konieczność zaopatrzenia się w indywidualne środki ochrony, itp.).

Prosimy zatem o wypełnienie ankiety umieszczonej pod linkiem: 
https://forms.gle/tSZYjwy5QUyHNQeK9