Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Turnusy rehabilitacyjne (dofinansowane przez PFRON)

Turnus rehabilitacyjny - szansa na lepsze jutro!

Co to jest turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to wyjazd do ośrodka najczęściej na 14 dni czyli 2 tygodnie.

To forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku mająca na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Dzięki turnusom rehabilitacyjnym osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • poprawić swoje zdrowie
 • brać udział w zajęciach grupowych
 • poznać nowe osoby
 • uczyć się jak być samodzielnym.


Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Dla kogo? 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać z PFRON dofinansowanie do turnusu. To znaczy że PFRON zapłaci część pieniędzy za turnus.

 

 

 

Dofinansowanie do turnusu otrzymasz jeśli:

 • - masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • - masz orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • - dostałeś orzeczenie kiedy miałeś mniej niż 16 lat.

Dofinansowanie do turnusu dostają osoby z niskimi dochodami. Dochody to wszystkie pieniądze, które dostajesz. Na przykład wynagrodzenie za pracę i renta. Jeśli mieszkasz z rodziną musisz policzyć dochody całej rodziny.

 

 

Jak często możesz skorzystać z dofinansowania?

PCPR może w danym roku mieć mniej pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne. Wtedy mniej dopłaci do Twojego turnusu. Czasami PCPR daje dofinansowanie do turnusu raz na 2 lata.

 

Niektóre osoby mają pierwszeństwo udziału w turnusie rehabilitacyjnym, dostaną dofinansowanie do turnusu jako pierwsze.

Są to osoby:

 • z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
 • z niepełnosprawnością, które mają mniej niż 16 lat lub
 • mają mniej niż 24 lata ale uczą się lub studiują. Nie pracują.

 

Z opiekunem? Tak, jeśli potrzebujesz pomocy w codziennym życiu.

Oprócz tego:

 • masz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • masz orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością i masz mniej niż 16 lat.

Lekarz w skierowaniu na turnus musi napisać dlaczego potrzebujesz pomocy opiekuna. Wtedy PFRON może też dać dofinansowanie do turnusu Twojemu opiekunowi. Opiekun musi być pełnoletni, czyli musi mieć co najmniej 18 lat. Musi być osobą pełnosprawną.

 

Jak wygląda procedura?

Wszystkie sprawy związane z dofinansowaniem do turnusu rehabilitacyjnego załatwiasz w PCPR. Musisz zanieść do PCPR:

 • wypełniony wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
 • skierowanie na turnus od lekarza pierwszego kontaktu lub Twojego lekarza specjalisty. Na przykład neurologa lub ortopedy
 • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

PCPR w ciągu 1 miesiąca czyli 30 dni da Ci odpowiedź czy dostaniesz dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Potem Ty w ciągu 30 dni musisz wybrać organizatora turnusu i ośrodek.

Najpóźniej 21 dni przed rozpoczęciem turnusu musisz poinformować PCPR jaki turnus wybrałeś. PCPR w ciągu 7 dni sprawdzi organizatora turnusu i ośrodek.

 

 

WAŻNE!!

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" posiada wpisy do rejestru wojewody:

 • 1. jako organizator turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/9/22 - ważny do 29 maja 2025 r.
 • 2. jako ośrodek, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne nr OD/04/7/22 - ważny do 30 maja 2025 r.

 

 

 

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, dla osób niepełnosprawnych:

 • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • ze schorzeniami układu krążenia,
 • ze schorzeniami układu oddechowego,
 • z SM (stwardnienie rozsiane),
 • z cukrzycą,
 • kobiet po mastektomii.

 

W pierwszej kolejności prosimy o zarezerwowanie miejsca w sanatorium a następnie o udanie się do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Więcej informacji?

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, zadzwoń, pokierujemy Cię w odpowiednie miejsce.

 

Cennik turnusów rehabilitacyjnych znajduje się w zakładce cenniki - zobacz.