Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Turnusy rehabilitacyjne (dofinansowane przez PFRON)

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych.

Z turnusów mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

SU Chemik Ciechocinek turnus rehabilitacyjnyTurnusy rehabilitacyjne dofinansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie lub Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" posiada wpisy do rejestru wojewody:

  • jako organizator turnusów rehabilitacyjnych nr OR/04/9/22 - ważny do 29 maja 2025 r.
  • jako ośrodek, w którym mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne nr OD/04/7/22 - ważny do 30 maja 2025 r.

Sanatorium Uzdrowiskowe "Chemik" uprawnione jest do organizowania turnusów rehabilitacyjnych ogólnousprawniających z programem rekreacyjno-wypoczynkowym, dla osób niepełnosprawnych:

  • z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • ze schorzeniami układu krążenia,
  • ze schorzeniami układu oddechowego,
  • z SM (stwardnienie rozsiane),
  • z cukrzycą,
  • kobiet po mastektomii.

W pierwszej kolejności prosimy o zarezerwowanie miejsca w sanatorium a następnie o udanie się do właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Cennik turnusów rehabilitacyjnych znajduje się w zakładce cenniki - zobacz.