Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik – rehabilitacja, leczenie, wypoczynek - Ciechocinek

w Ciechocinku

Program dla seniora

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy osoby starsze, pragnące wspomóc i wzmocnić swój organizm.

SU Chemik Ciechocinek Program dla seniora

 Starość to kolejny etap w życiu każdego z nas, niestety nieunikniony. Starzejemy się wszyscy. Powoli oprócz wcześniejszych chorób pojawiają się nowe schorzenia, typowe dla tego okresu: spadek kondycji fizycznej i psychicznej, problemy krążeniowo-oddechowe. Organizm staje się mniej odporny na choroby, a układ nerwowy mniej aktywny.

Są jednak sposoby, aby spowolnić zachodzące w organizmie zmiany i umożliwić w miarę prawidłową egzystencję ze swojej strony proponujemy specjalny program dla seniorów, w którym szczególny nacisk kładziony jest na to, by rehabilitacja skierowana była nie tylko na główne schorzenia, ale również na inne występujące równolegle dysfunkcje.

Seniorzy przebywający w naszym sanatorium mają zagwarantowaną całodobową opiekę medyczną. Każdy pobyt rozpoczyna się i kończy wizytą lekarską, Na podstawie wywiadu i badania wstępnego lekarz zleca odpowiednie dla schorzeń zabiegi. Wskazane jest aby senior posiadał swoją historię choroby. Dostęp do lekarza prowadzącego zapewniony jest codziennie.

 Zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów dokonuje starań, aby każda starsza osoba miała indywidualnie do potrzeb dobrany program rehabilitacji, tak by uwzględniał on możliwości zarówno fizyczne jak i psychiczne. Celem programu dla seniorów jest również zmobilizowanie do czynnego udziału w pracy nad sobą, wyrobienie nawyku systematyczności i przekonania do słuszności usprawniania. Podczas jego realizacji wykorzystywana jest reguła SMART:

S - indywidualnie dobrany dla każdego seniora program ze specyficznymi celami realizowanymi przez zabiegi i ćwiczenia, 

M - mierzalny, polegający na obserwowaniu i ocenie zmian stanu pacjenta, 

A - oparty na wybranych metodach rehabilitacji, 

R - realistyczny, umożliwiający osiągnięcie zamierzonych celów, 

T - uwzględniający czynnik czasu odpowiadający potrzebom seniora.

Program dla seniorów obejmuje m.in. zabiegi* z zakresu:

 Kinezyterapii: 1 x dziennie

  - ćwiczenia ogólnokondycyjne lub
  - ćwiczenia indywidualne: w odciążeniu, czynno-bierne, z dawkowanym oporem, izometryczne oraz samowspomagane

 Fizykoterapii: 1 x dziennie

  - magnetronik, galwanizacja, elektrostymulacje, tonoliza, prądy Tens i Kotz, interdyn, terapuls, diadynamik, ultradźwięki, naświetlanie lampami solux, bioptron, solaria, lampa antydepresyjna oraz kąpiel 4-komorowa.

Balneologii: 1 x dziennie

  - kąpiel solankowa, kąpiel kwasowęglowa, kąpiel perełkowa, okłady z pasty borowinowej, jonoforeza i jonoforeza borowinowa, fasony solankowe, inhalacje solankowe indywidualne.

Zabiegi wykonywane są codziennie, z wyjątkiem dnia rozpoczęcia i zakończenia pobytu, niedziel i świąt. Odbywają się wyłącznie na zlecenie lekarza. Ich rodzaj i ilość zależy od stanu zdrowia każdej starszej osoby. Istnieje możliwość skorzystania za dodatkową odpłatnością z większej ilości zabiegów - wyłącznie za zgodą lekarza.

Po zabiegach leczniczych osoby przebywające w sanatorium mogą korzystać z różnego rodzaju propozycji popołudniowych, przygotowanych przez animatora kultury. Są to m.in. różnego rodzaju koncerty muzyczne, spotkania z poezją, spacery z przewodnikiem, przejażdżki tramwajem konnym, wycieczki do Torunia i Lichenia, wieczorki taneczne pogadanki z lekarzem, dietetyczką, kosmetyczką, pokazy i prelekcje. Część imprez jest płatna dodatkowo.   Atrakcje - w zależności od obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.

Turnusy dla seniorów odbywają się przez cały rok.

Cena pobytu* jest zależna od jego długości, rodzaju pokoju oraz terminu.

Przy podejmowaniu decyzji o długości planowanego pobytu prosimy zwrócić uwagę na fakt, że aby kuracja przyniosła pożądany efekt -  powinna trwać dłuższy czas. Uwarunkowane jest to bodźcowym działaniem zabiegów uzdrowiskowych wykonywanych na bazie naturalnych surowców leczniczych, tj.: solanki, borowiny i siarki. W związku z powyższym nasi specjaliści rekomendują pobyty nie krótsze niż 14 dni.

Cennik pobytu: zobacz.

Cennik zabiegów: zobacz.

Serdecznie zapraszamy!